Prezintă interes etnofolcloric, în jurul lor ţesându-se o serie de legende ce datează, se pare, din perioada controversată a voievodatelor.