Are hramul Adormirea Maicii Domnului – ridicată pe temeliile vechii biserici în anii 1908-1909. Construcţia prezintă elemente bizantine şi geamuri în arcadă. Este pictată în perioada 2001-2002 de pictorul Vasile Cosma, în stil neobizantin, tehnica tempera grasă.